Disclaimer

Alle teksten, beeldmateriaal en animaties en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Melra Schilderwerken. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.
Gegevens op de site benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen van de werkelijkheid afwijken. Eventuele prijswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden. 
Aansprakelijkheid:
Melra Schilderwerken is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Melra Schilderwerken opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
Sommige informatie op de site kan onjuist zijn door omgevingswijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. Melra Schilderwerken behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden tot de aangegeven datum en onder voorbehoud van bevestiging door Melra Schilderwerken.
Melra Schilderwerken is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Melra Schilderwerken zouden kunnen voorkomen.
Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. Melra Schilderwerken is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.